Договір публічної оферти про надання послуг

Редакція дійсна з 01.02.2021
Цей документ (далі - "Оферта") є офіційною публічною пропозицією компанії "Wine Course Lviv" укласти договір на зазначених нижче умовах (ч. 1 ст. 642 Цивільного кодексу України).
Договір укладається між вами (користувачем сайту http://winecourselviv.tilda.ws/ або замовником послуг, пропонованих на сайті) і нами - компанією " Wine Course Lviv ".
Під компанією " Wine Course Lviv " розуміється: Фізична особа-підприємець Розанова Л. М. (Реєстраційний номер РНУКПН 3220812387). Реквізити постачальника послуг будуть вказані в електронній квитанції, інвойсі платіжної системи або виставленому вам рахунку.
Прийняти пропозицію до укладення договору може будь-яка дієздатна особа, зацікавлена в послугах компанії " Wine Course Lviv " і досягла 18-річного віку (у разі прийняття пропозиції від імені організації, представник організації повинен мати достатній обсяг повноважень).
Ухвалення (акцепт) даної Оферти означає повне і беззаперечне прийняття Замовником всіх умов без будь-яких винятків і / або обмежень і прирівнюється відповідно до ч. 2 ст. 642 Цивільного кодексу України (далі ЦК України) до підписання сторонами двостороннього письмового договору на умовах, які викладені нижче в цій Оферті.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

Предметом договору є користування послугами, пропонованими на сайті в мережі Інтернет за адресою http://winecourselviv.tilda.ws/ (далі по тексту - "сайт"). Розклад та кількість занять знаходиться за посиланням http://winecourselviv.tilda.ws/#details та можуть бути змінені в односторонньому порядку не зашкодивши процесу навчання.

1.1. Виконавець зобов'язується надати послуги, а Замовник зобов'язується прийняти надані послуги та оплатити їх в порядку та на умовах, визначених цим Договором.

1.2. Ухвалення умов (акцепт оферти). Цей Договір набуває чинності в одному з таких випадків:

1.2.1. Після підписання Договору обома Сторонами.

1.2.2. Користуючись сайтом і замовляючи послуги, пропоновані на сайті, ви робите акцепт оферти і укладаєте з нами договір, на умовах, викладених в цьому документі. Акцепт оферти рівносильний укладенню двосторонньої угоди в простій письмовій формі (ч. 2 ст. 640 Цивільного кодексу України). В нашому випадку вчиненням дії, що свідчить про прийняття УМОВ (натисканням на кнопку, проставленням галочки в чекбокс або аналогічною дією) на сторінці замовлення послуги на нашому сайті; або

1.2.3. Оплатою виставленого вам рахунки або електронного інвойсу платіжної системи (оплата переходом по наданої нами посиланням);

1.2.4. Фактичним користуванням послугами компанії " Wine Course Lviv " або контентом. У цьому випадку Ви погоджуєтеся з тим, що ми будемо розглядати факт використання послуг і контенту, як прийняття УМОВ (акцепт оферти).

2. ЗАГАЛЬНІ УМОВИ ДОГОВОРУ

2.1. Договір укладається між Виконавцем і Замовником послуг у формі договору приєднання.

2.2. Перелік і вартість надання Послуг розміщені на Сайті за посиланням http://winecourselviv.tilda.ws/#details

3. ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

3.1. Замовник зобов'язаний:

3.1.1. Своєчасно здійснювати оплату за отриману послугу.

3.1.2. Надати достовірні і правильні дані при реєстрації в платіжних системах, зазначених вами в процесі реєстрації на сайті або оформленні замовлення.

3.1.3. Самостійно нести ризик можливих несприятливих для нього наслідків використання чи невикористання отриманої послуги.

3.1.4. Не розповсюджувати , перепродавати, передавати авторську інформацію надану на курсі третім лицям .

3.1.5. Не надавати доступ до використання третіми особами ваших облікових даних, які використовуються для отримання доступу до Послуг;

3.2. Виконавець зобов'язаний:

3.2.1. Надавати послуги належної якості відповідно до умов цього Договору і всіх документів, на які він посилається.

3.2.2. Надавати консультації з питань, що виникають у Замовника у зв'язку з наданням йому послуг.

3.3. Сторони зобов'язані:

3.3.1. Виконувати положення цього Договору.

3.3.2. Не поступатися своїми правами і обов'язками цього Договору на користь третьої сторони без згоди іншої Сторони.

4. ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ

4.1. Виконавець надає Послуги з Договору відповідно до законодавства України.

4.2. Надання Послуг Замовнику починається з дня узгодження умов співпраці і може бути припинене тільки на умовах, передбачених у Договорі.

4.3. Виконавець направляє Замовнику рахунок на оплату Послуг на електронну пошту або іншим способом, обумовленим під час узгодження умов співпраці.

4.4. Замовлення послуги є згодою Замовника оплатити послугу відповідно до цін, що діють на день початку виконання замовлення.

4.5. Виконавець має право припинити надання послуги у випадку, якщо Замовник не виконав оплату у домовлений термін або не виконав інші свої зобов'язання за Договором.

4.6. У разі, якщо Замовник є юридичною особою, після надання Послуг Виконавець складає Акт про надані послуги. Належно оформлені Рахунок на оплати Послуги та Акт виконаних робіт передаються Замовникові.

4.7. Якщо Виконавець не отримав від Замовника письмових обґрунтованих претензій в період 30 (тридцяти) днів з дати надання послуг, послуги вважаються наданими у повному обсязі.

5. ЦІНА ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

Вартість послуг публікується на сторінці замовлення послуг на нашому сайті або в рахунках, які направляються вам електронних повідомленнях.

Остаточна вартість послуг у валюті платежу (UAH) фіксується в виставленому вам рахунку, відображається на сторінці оплати послуг, а також в банківській виписці по картці.

5.1. Послуги і безкоштовні матеріали.

Обсяг доступних вам послуг, залежить від придбаного продукту (пакета послуг).

Якщо ви користуєтеся послугами або матеріалами, доступними в відкритих розділах сайту, ви отримуєте тільки базову інформацію щодо необхідної тематики. У разі придбання платних послуг, ви отримуєте розширену інформацію, а також доступ до платного контенту і платних сервісів сайту. Ви можете придбати окремий продукт (пакет послуг) за одноразову плату. Вартість послуг встановлюється у гривнях згідно з тарифами, наведеними за посиланням http://winecourselviv.tilda.ws/#prices.

Якщо ви зареєструвалися на сайті або оформили замовлення на пропоновані на сайті послуги, або ж фактично користуєтеся нашими послугами, ви погоджуєтеся з тим, що ми можемо відправляти вам електронні листи, повідомлення та повідомлення, які містять рекламну інформацію: рекламні розсилки, інформацію про послуги і наших акціях (або акціях наших партнерів) за номером телефону і e-mail, зазначеним вами при реєстрації або оформлення замовлення. При необхідності, ви завжди можете відмовитися від їх отримання.

5.2. Оплата Послуг Виконавцем означає ознайомлення та повну згоду Замовника з умовами цього Договору.

5.3. При оформленні Замовником платіжних документів в розділі "Призначення платежу" обов'язкове посилання на номер рахунку виставленого Виконавцем.

5.4. Повернення коштів виконується у таких випадках:

5.4.1. Відмова від замовлення до узгодження умов співпраці;

5.4.2. Переплата (повертається надлишок).

5.4.3. Відмова від замовлення з будь яких причин не менше ніж за 7 (сім календарних днів) до старту курсу. Якщо ви відмовились від навчання менш ніж за 7 (сім календарних днів) до старту курсу, то вам може бути повернено 50% від вартості курсу, так як ми несемо сталі затрати на оренду приміщення, навчальні матеріали та інші сталі витрати. В такому випадку компанія може запропонувати вам одноразово перенести навчання на наступний раз. Якщо ви не зможете відвідати і в наступні дати курсу, то повторне проходження буде неможливим. Якщо відмова від курсу відбувається після 2го уроку навчання то гроші не повертаються.

Обов'язково повідомте нам: ПІБ і email, зазначені при оформленні замовлення; назва послуги (програми навчання, тренінгу або пакета послуг); дату замовлення; інформацію про платежі; причини відмови від послуг, а також іншу необхідну інформацію. Ви розумієте, що, якщо ви порушите порядок оформлення запиту на повернення або ж не надасте нам зазначену інформацію, ми маємо право відмовити вам у поверненні і не розглядати вашу заявку.

5.4.4. Неявка на заняття або захід.

Зверніть увагу, ми не відшкодовуємо вартість неодержаних вами послуг, якщо ви не отримали їх не з нашої вини (наприклад, якщо ви пропустили одне або кілька занять, передбачених програмою навчання або ж не відвідали оплачене подія (воркшоп, інтенсив або конференцію).

5.4.5. Перенесення термінів навчання

Якщо ви не зможете взяти участь в навчанні або бути присутнім на навчанні в заплановані терміни, обов'язково повідомте нам про це. Перенесення термінів надання послуг можливий протягом дванадцяти (12) місяців з дня оформлення замовлення і не більше одного разу.

Ви можете запросити перенесення термінів навчання не пізніше ніж за тиждень до запланованої дати початку занять. Якщо ми отримаємо запит в зазначені терміни, ми повідомимо нові календарні дати занять. Якщо ви пропустите зазначений термін або відмовитеся від навчання в нові терміни, ми маємо право відмовити вам у наданні послуг і утримати повну вартість навчання в якості штрафу за односторонню відмову від договору.

5.4. Умови оплати

5.4.1. Списання коштів.

У разі оплати послуг на сайті, в момент оформлення замовлення (успішного введення платіжних реквізитів у фрейм платіжної системи) відбувається разове списання суми вартості замовлених послуг. Валюта платежу - українська гривня (UAH).

При оплаті послуг картою, сума списання визначається виходячи з курсу міжнародних платіжних систем VISA або MasterCard. Крім того, сума списання може включати додаткові комісії банків і платіжних систем.

5.4.2. Невиконання платіжних зобов'язань.

Ми залишаємо за собою право пред'являти претензії з приводу порушення встановлених термінів оплати послуг. У разі неможливості списання грошових коштів з вашої платіжної карти або чергового платежу, ми маємо право не починати надання Послуг або призупинити їх надання, до моменту їх належної оплати.

5.5. Спосіб оплати Ви можете ознайомитися з доступними способами оплати наших послуг на сайті.

У разі оплати послуг банківським переказом, ви зобов'язані повідомити про скоєний платіж та направити нам зображення документів, що підтверджують оплату послуг за адресою електронної пошти, вказаною на нашому сайті. Ви розумієте, що оплачуючи послуги банківським переказом, ви робите акцепт оферти і підтверджуєте вашу згоду з усіма, без винятку, УМОВАМИ надання послуг.

У разі сплати нами додаткових комісій або виникнення інших витрат, внаслідок відхилення платежу з вашої вини (наприклад: недостатньо коштів на карті; допустимий кредитний ліміт по карті вже вичерпано), ми залишаємо за собою право додатково списати з вашої картки / рахунку суму фактично понесених нами витрат.

Ми зберігаємо за собою право, в будь-який момент, на свій розсуд, змінити спосіб оплати товару, що купується і / або відмовитися від пропонованого раніше способу оплати, запропонувавши альтернативні способи оплати.

Ви приймаєте на себе повну відповідальність за порушення ваших зобов'язань, обумовлених в УМОВАХ договору, а також за всі наслідки цих порушень.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

6.1. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за Договором Виконавець і Замовник несуть відповідальність відповідно до умов даного Договору та чинного законодавства України.

6.2. Виконавець не несе відповідальності за втрати Замовника, що відбуваються прямо або побічно з причин непереборної сили, а також з причин, що знаходяться поза сферою розумного контролю з боку Виконавця.

6.3. Виконавець не відповідає за збиток, прямий або непрямий, понесений Замовником від використання або неможливості використання послуг Виконавця.

7. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

7.1. Сторони звільняються від часткового або повного виконання своїх обов'язків у випадку виникнення обставин непереборної сили, які неможливо передбачити або можна передбачити, але не можна попередити (війна, блокада, військові дії, громадські заворушення, саботаж, терористичні акти, стихійні лиха, пожежі), та при настанні обставин юридичного форс-мажору (рішення органів державної влади).

7.2. Сторона, для якої стало неможливим виконання обов'язків за цим Договором через дію обставин форс-мажору, повинна в 10-денний строк повідомити іншу Сторону рекомендованим листом про початок, а потім про закінчення дії цих обставин.

8. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ.

8.1. Цей Договір набирає чинності після настання п.1.2.1 та п.1.2.2 і діє до повного виконання зобовʼязань сторін.

8.2. Сторони зберігають за собою право розірвати Договір у разі невиконання умов Договору іншою Стороною або при відсутності потреби в отриманні Послуги з боку Замовника, повідомивши про це іншу Сторону.

8.3. Виконавець зберігає за собою право розірвати Договір при здійсненні Замовником технічних або інших дій, не передбачених Договором, не санкціонованих Виконавцем, що призвели, або могли привести до спричинення збитків Виконавцю або третім особам.

8.4. Ми можемо в будь-який час анулювати договір з вами, якщо:

8.4.1. ви порушили будь-яке положення УМОВ (або вчинили дії, які явно свідчать про вашому небажанні чи нездатності дотримуватися УМОВИ договору), або

8.4.2. ми змушені зробити це за вимогами законодавства (наприклад, якщо надання Вам послуг є незаконним або перестає бути законним), або

8.4.3. надання послуг стає нерентабельним з точки зору компанії "суперлюдей".

8.5. Одностороння відмова від договору з вагомих підстав

Зокрема, ми маємо право анулювати ваш акаунт і розірвати договір з вами (угоду користувача) негайно, в разі, якщо ви порушуєте наші авторські права або грубо порушуєте УМОВИ договору, а також в разі виникнення заборгованості по оплаті послуг.

9. ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ

Залежно від придбаних вами послуг, ви отримуєте доступ до контенту (інформаційним і навчальних матеріалів), авторські та суміжні права на який захищені або в будь-якому випадку належать нам, незалежно від факту реєстрації та території їх дії.

Користуючись послугами, ви отримуєте право переглядати контент і використовувати його в особистих цілях, на умовах цієї угоди, на весь термін надання послуг, якщо інше не передбачено умовами договору.

9.1. Порушення прав

Будь-яке порушення прав інтелектуальної власності переслідується відповідно до законодавства країни проживання порушника і міжнародним законодавством, і тягне наступ цивільної, адміністративної та кримінальної відповідальності. У разі виявлення фактів незаконного використання нашої інтелектуальної власності (використання бренду; копіювання або переробка матеріалів курсу, або їх поширення; покупка доступу до курсу "в складчину" і передача облікових даних для доступу до навчання третім особам і ін.), Ми маємо право припинити надання послуг і заблокувати аккаунт порушника, без відшкодування вартості навчання.

Ми маємо право за своїм вибором вимагати від порушника повного відшкодування збитків, заподіяних таким порушенням або ж виплати порушником компенсації в розмірі подвійної плати за правомірне використання об'єктів інтелектуальної власності, за кожен випадок неправомірного використання. У разі відмови порушника від добровільної виплати компенсації, ми будемо змушені звернутися до правоохоронних органів, ініціювати кримінальне переслідування порушника та стягнути грошову компенсацію в примусовому порядку.

10. ЗМІНИ В УМОВАХ ДОГОВОРУ

Ми залишаємо за собою право змінювати або доповнювати умови цієї оферти (ЗАГАЛЬНІ УМОВИ договору), розмістивши на цій сторінці відповідне повідомлення і нову редакцію оферти. Настійно рекомендуємо часто перевіряти цю сторінку і дату внесення останніх змін, зазначену у верхній частині сторінки.

Ви розумієте і погоджуєтеся з тим, що користування ПОСЛУГАМИ після зміни УМОВ договору, розглядається нами як прийняття вами цих УМОВ в новій редакції. У разі якщо ви заперечуєте проти нової редакції ЗАГАЛЬНИХ, СПЕЦІАЛЬНИХ або ДОДАТКОВИХ УМОВ, відправляйте нам повідомлення електронною поштою або поштою за адресою, вказаною на сайті. Однак, ми безумовно зберігаємо за собою право на односторонню відмову від договору в установленому порядку, в разі якщо ви відмовитеся прийняти УМОВИ.

11. АДРЕСА ТА РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ

Виконавець:
ФОП Розанова Людмила Михайлівна
ЄДРПОУ:3220812387
Поштова адреса: 79008, Львів, вул. Катедральна,буд. 6, кв. 4
Юридична адреса: 14037 Україна, 14037, Чернігівська обл., м.Чернігів,вул.Козацька,б.40,кв.63
email: rozanova.lusy@gmail.com
Тел.:+380638418072Made on
Tilda